Stuff

2015/10/3現在

 • 名誉監督•代表:細矢幸博
 • 審判部:Kobayashi
 • 運営部
  • 代表:Kamemoto
  • 事務局:Fujimura, Nomura
 • チーフ
  • Aチーム
   • 監督:Maeda 
   • コーチ:Murata, Nagashima, 
  • Cチーム
   • 監督:Hiramoto
   • コーチ:Sase, Maeda
 • スタッフコーチ:Nozawa, Saeki, Aihara, Koike, Sugimoto, Tanikoshi, Ueno, Kan, Kosoko


i© Ryoji Nomura 2013